Halaman

Isnin, 26 November 2007

ambillah islam seluruhnya atau tinggalkan semuanya

from Bahan Tarbiyyah.info -a must read article-Setiap sistem mempunyai falsafah dan gagasannya tentang kehidupan. Setiap sistem mempunyai masalah-masalah yang timbul dari penerapannya dan mempunyai persoalan-persoalan yang sesuai dengan watak dan pengaruhnya di alam nyata. Demikian pula setiap sistem mempunyai penyelesaian-penyelesaian untuk menghadapi persoalan dan masalah yang timbul dari watak dan methodnya.


Jadi tidak logik, dan juga tidak adil, kalau dari suatu sistem tertentu diminta penyelesaian dari masalah-masalah yang tidak ditimbulkannya sendiri, tetapi ditimbulkan oleh suatu sistem lain yang berbeza watak dan methodnya dari sistem itu. Pemikiran yang rasional akan berpendapat: Siapa yang bermaksud minta pendapat suatu sistem tertentu dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, maka sistem ini harus dilaksanakan terlebih dahulu dalam kenyataan hidup. Lalu setelah itu baru dilihat apakah masalah-masalah itu masih ada atau menghilang, atau berubah bentuk dan unsurnya. Hanya di saat inilah kita mungkin meminta pendapat sistem ini mengenai persoalanpersoalan yang timbul, sewaktu pelaksanaannya.


Islam Suatu Sistem Syumul


Islam adalah suatu sistem kemasyarakatan yang lengkap, yang segiseginya saling berjalinan dan saling mendukung. Sistem ini berbeza wataknya, gagasannya tentang kehidupan dan cara-cara pelaksanaannya dari sistem-sistem Barat, dan dari sistem yang kita pakai sekarang ini. Perbezaan ini adalah perbezaan pokok dan menyeluruh. Sudah pasti bahawa system Islam itu tidak ikut serta dalam menimbulkan persoalan-persoalan yang terdapat dalam masyarakat sekarang ini. Persoalan-persoalan itu timbul dari watak sistem-sistem yang dilaksanakan dalam masyarakat dan timbul kerana dijauhkannya Islam dari lapangan kehidupan.


Tetapi yang aneh setelah itu, adalah bahawa Islam banyak sekali diminta pendapat mengenai persoalan-persoalan itu. Islam diminta untuk mengemukakan penyelesaiannya. Ia diminta untuk mengeluarkan pendapat tentang masalah yang tidak ditimbulkannya, dan ia tidak ikut serta dalam menimbulkannya. Hairan sekali kenapa Islam diminta pendapatnya, dalam suatu negara di mana sistem Islam itu tidak dilaksanakan, mengenai masalah-masalah seperti “Wanita dan Parlimen”, “Wanita dan Kerja”, “Wanita dan Pergaulan Bebas”, Masalah Seks Para Pemuda” dan lain-lain sebagainya. Orang-orang yang minta agar Islam mengeluarkan pendapatnya dalam masalah ini adalah orang-orang yang tidak suka kalau Islam itu memerintah, malah mereka takut sekali untuk membayangkan saat kalau kalau pemerintah Islam itu datang.


Dan yang lebih aneh lagi daripada pertanyaan-pertanyaan itu adalah jawapan-jawapan yang diberikan para ulama Islam, dan kesediaan mereka untuk ikut serta dengan para penanya itu dalam perdebatan tentang pendapat Islam dan hukum Islam, dalam perincian-perincian masalah seperti itu, dalam membahas persoalan-persoalan seperti itu, dalam suatu negara yang tidak diperintah oleh Islam dan sistem Islam tidak di laksanakan.


Apakah urusan Islam sekarang ini dengan masuk tidaknya wanita ke dalam parlimen? Apakah urusan Islam dengan masalah wanita dan pemuda bergaul bebas atau tidak? Apakah urusan Islam dengan masalah apakah wanita boleh bekerja di luaran atau tidak? Apa hubungan Islam dengan suatu persoalan dan persoalan persoalan yang dipunyai sistem-sistem yang dilaksanakan dalam masyarakat ini, yang tidak percaya kepada Islam, dan tidak suka kepada pemerintah Islam?


Mengapa Membebankan Islam Yang Tidak Bersalah?


Kenapa masalah-masalah perincian ini diminta untuk disesuaikan dengan hukum Islam, padahal sistem Islam itu sebagai keseluruhan diusir dari pemerintahan, diusir dari sistem kemasyarakatan, diusir dari perundang-undangan negara dan diusir dari kehidupan bangsa? Islam adalah suatu keseluruhan yang tidak dapat dibahagi-bahagi. Jadi Islam dapat diambil sebagai suatu keseluruhan dan dapat pula ditinggalkan sebagai suatu keseluruhan. Tetapi kalau Islam diminta untuk mengeluarkan pendapat dalam urusan yang kecil-kecil, tetapi sama sekali tidak diperhatikan dalam masalah prinsip yang besar-besar yang menjadi dasar kehidupan dan masyarakat, maka masalah-masalah kecil seperti ini tidak boleh diterima oleh seorang Islam, jangankan oleh seorang ulama, untuk Islam.


Jawapan yang harus diberikan kepada setiap orang yang meminta pendapat tentang suatu persoalan perincian dan masalah-masalah yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang tidak percaya kepada agama Islam dan tidak mengakui hukum Islam, adalah sebagai berikut.


Laksanakanlah Islam Seluruhnya


Pertama-tama jadikan Islam memerintah seluruh kehidupan. Kemudian setelah itu baru diminta pendapat Islam tentang persoalan persoalan yang ditimbulkan Islam itu sendiri, bukan yang ditimbulkan suatu sistem lain yang bertentangan dengan Islam. Islam mendidik manusia dengan suatu pendidikan tertentu, dan memerintah manusia dengan suatu hukum tertentu, mengatur masalahmasalah mereka atas dasar-dasar tertentu, menciptakan unsur-unsur kemasyarakatan, perekonomian dan perasaan tertentu. Jadi pertama-tama, laksanakanlah Islam itu sebagai suatu keseluruhan, dalam system hukum dan pemerintahan, dalam dasar-dasar perundang-undangan dan dalam prinsip-prinsip pendidikan. Baru setelah itu kita dapat melihat apakah masalah-masalah yang ditanyakan itu masih ada dalam masyarakat, atau menghilang dengan sendirinya. Tetapi sebelum hal ini dilakukan, apa hubungan Islam dengannya, dengan semua masalah yang tidak akan pernah dikenal oleh suatu masyarakat Islam yang benar?


Ciptakanlah masyarakat Islam yang diperintah oleh hukum Islam dan prinsip-prinsip Islam, didiklah wanita dan pemuda dengan pendidikan Islam yang sebenarnya, di rumah, di sekolah, dalam masyarakat, dan ciptakanlah jaminan-jaminan kehidupan yang telah ditentukan Islam untuk semua orang, realisasikan keadilan Islam yang telah diwajibkannya untuk semua orang.


A Just Judgement!


Baru setelah ini kita bertanya kepada para wanita: Apakah ia masih ingin untuk ikut dalam parlimen, atau ia tidak merasa perlu lagi untuk mencuba masuk parlimen itu kerana jaminan-jaminan yang ada telah cukup? Tanyakan kepada wanita-wanita itu: Apakah ia masih ingin untuk bekerja di pejabat-pejabat pemerintah? Ia tidak akan ingin bekerja, kerana kepentingan kepentingan kehidupannya tidak memerlukannya lagi. Tanyakanlah kepadanya: Apakah ia ingin untuk bergaul bebas dengan laki-laki, untuk

menghias diri dan memperlihatkan bahagian-bahagian badan, atau apakah pendidikannya di waktu itu akan memeliharanya dari naluri-naluri kebinatangan, dari hawa nafsu kebinatangan, dan perasaannya akan menyerunya untuk bertindak dengan penuh tatakesopanan, kerana ia merasa malu kepada Allah?


Pada saat-saat tertentu ada orang-orang yang bertanya: Apakah kita akan memotong tangan ribuan pencuri setiap tahun demi untuk melaksanakan hukum Allah?


Orang-orang ini juga melakukan kesalahan yang sama. Sedangkan orang-orang yang menjawabnya dengan fiqh Islam, telah melakukan dua macam kesalahan sekaligus.


Islam Tidak Bersalah


Ribuan pencuri yang terdapat setiap tahun bukanlah akibat dari masyarakat Islam, dan juga bukan dari sistem Islam. Ia merupakan hasil dari suatu masyarakat lain yang telah mengusir Islam dari kehidupannya, dan melaksanakan suatu sistem kemasyarakatan lain yang tidak dikenal oleh Islam. Para pencuri itu adalah produk dari suatu masyarakat yang membolehkan adanya orang-orang lapar dan miskin, tanpa mengemukakan penyelesaian dan masalah yang mereka hadapi, suatu masyarakat yang tidak menyediakan makanan yang cukup untuk jutaan orang, tidak mendidik jiwa kemanusiaan, dan tidak menghubungkan seluruh kehidupan dengan Allah dan juga tidak dengan syari’at Allah.


Sedangkan masyarakat Islam adalah suatu masyarakat lain: suatu masyarakat dimana setiap individu di dalamnya dijamin rezekinya, baik yang bekerja atau yang menganggur, baik yang kuat mahupun yang lemah, baik yang sihat mahupun yang sakit. Suatu masyarakat yang setiap tahunnya mengambil purata seperdua-puluh dari modal, bukan dari keuntungan, untuk kepentingan perbendaharaan negara. Dan setelah itu diambilnya lagi, tanpa ikatan dan tanpa syarat, semua wang yang diperlukan negara untuk memelihara masyarakat dari penyakit-penyakit.


Jadi laksanakanlah sistem itu terlebih dahulu. Setelah itu baru dilihat, masih berapa orangkah yang masih memerlukan pertolongan. Berapa orang pencurikah yang masih mahu melakukan pencurian, sedangkan perutnya dipenuhi oleh makanan dan hatinya dipenuhi oleh keimanan. Demikian pula ada di antara orang yang bertanya kepada anda tentang masalah seksual di kalangan pemuda, jikalau mereka mengikuti ajaran-ajaran Islam. Orang-orang ini melihat kehidupan pemuda-pemuda yang hidup dalam suatu masyarakat yang bukan Islam. Segala yang terdapat di sana merangsang naluri mereka. Segala yang terdapat di sana memhangkitkan syahwat mereka. Lalu mereka meminta pendapat Islam tentang masalahmasalah yang dihadapi pemuda-pemuda ini.


Dalam masyarakat Islam tidak terdapat pemudi-pemudi yang berbaju mini atau bertelanjang, wanita-wanita yang suka menggoda orang lain atau digoda, yang berkeliaran di setiap tempat, menyebarluaskan fitnah dan kekacauan, dan semuanya itu untuk keuntungan syaitan. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat gambar-gambar telanjang, filem-filem lucah dan nyanyian lucah. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat majalah yang menyiarkan gambar-gambar telanjang, kata-kata yang lucah dan jenaka yang. lucah, yang dapat dijumpai di setiap tempat. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat minuman-minuman keras yang mendorong manusia untuk berbuat hal-hal yang tidak sopan, yang dapat menghilangkan kehendak dan pemikirannya.


Dunia Yang Indah Seperti Semua Manusia Impikan


Akhirnya masyarakat Islam itu akan mempersiapkan pemuda untuk dapat hidup bersuami-isteri dengan cepat, kerana perbendaharaan negara akan membantu orang-orang yang ingin hidup baik dalam sebuah rumahtangga. Jadi kalau anda ingin memperoleh gambaran pendapat Islam tentang masalah seksual dalam kalangan pemuda, maka pertama-tama laksanakanlah sistem Islam secara keseluruhan. Baru setelah itu dilihat, bukan sebelumnya, apakah para pemuda masih mempunyai masalah di bidang seks atau tidak. Saya menganggap semua permintaan pendapat yang diajukan kepada Islam mengenai suatu persoalan yang tidak ditimbulkan oleh sistem Islam, pada waktu itu Islam itu diusir dari segala bidang kehidupan, saya menganggap semuanya ini sebagai mempermain-mainkan Islam dan memperolok-olokkan Islam. Dan saya juga berpendapat bahawa jawapan yang diberikan kepada pertanyaan-pertanyaan seperti itu sama dengan ikut serta dalam memperolok-olokkan Islam yang dilakukan oleh para ahli memberikan fatwa.


Perjuangkanlah Sistem Islam Bukan Menyesuaikan Islam ke dalam Sistem Lain

Orang-orang yang berteriak-teriak sekarang ini, menuntut agar wanita jangan diberi hak untuk memilih dan dipilih, atas nama Islam, atau melarangnya untuk bekerja atas nama Islam, atau memanjangkan bajunya atau lengan bajunya atas nama Islam, maka saya minta maaf kalau saya katakan, walaupun saya amat memuliakan maksud-maksud baik dari orangorang yang mengatakannya:


Mereka itu telah menjadikan Islam objek olok-olok dan sesuatu yang mentertawakan, kerana mereka membatasi semua persoalan dalam perincian-perincian kecil seperti ini. Semua potensi mereka ini harus diarahkan kepada pelaksanaan system Islam dan hukum Islam dalam segala segi kehidupan. Mereka seharusnya menuntut agar Islam itu menguasai sistem masyarakat dan undang undang sejagat. Pendidikan Islam itu harus menguasai sekolah, rumahtangga dan masyarakat. Islam harus diambil sebagai suatu keseluruhan dan dibiarkan untuk melakukan kegiatannya dalam kehidupan sebagai suatu penyeluruhan.Inilah yang lebih sesuai untuk kehormatan Islam dan kehormatan orang-orang yang menyeru kepada Islam. Ini kalau mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam hal ini. Kalau mereka benar-benar ikhlas dalam berda’wah. Tetapi kalau yang dimaksud adalah membuat kekacauan agar dapat menarik perhatian, dan dalam pada itu berada dalam keadaan aman tidak memikul risiko sedikitpun, maka ini adalah persoalan lain, yang saya ingin agar sebahagian dari badan-badan dan kelompok harus jangan terlibat di dalamnya.
Hasbunallahu wa nikmal wakil

disediakan oleh: ameersyuhada

petikan dari : Beberapa Studi Tentang Islam (Sayyid Qutb)

kambing dan serigala

daripada blog 'pengemis kasih illahi'
Kononnya di pulau ini dulunya pelbagai spesies binatang hidup. Namun semuanya musnah lantaran musibah yang segala macam yang melanda; banjir, tibut, taufan dan ada juga yang terkena selsema burung. Maka yang tinggal hanyalah beberapa ekor beruk. Bergembiralah beruk-beruk ini kerana tiada lagi saingan di pulau ini. Berkembang biak dan terbinalah satu tamadun oleh beruk-beruk di pulau ini.

Beruk-beruk ini mula membaca, mengira dan menulis. Satu persatu beruk-beruk ini menjadi semakin bijak dan terpelajar. Selari dengan waktu yang berlalu, tahun demi tahun, beruk-beruk ini telah berubah perangai dan sifat. Banyak juga yang berubah bentuk fizikal. Beruk-beruk ini berubah menjadi kambing dan serigala.

Kambing menggunakan ilmu yang dipelajarinya untuk memilih rumput-rumput yang segar dan air minuman yang bersih. Maka tak hairanlah kambing-kambing ini menjadi sihat-sihat belaka, kadang-kadang perut besar pada kambing-kambing ini begitu besar hinggakan susah berjalan. Sehari demi sehari berlalu, semakin tembunlah kambing-kambing ini. Itulah rutin harian mereka, macam sudah jadi kemestian. Perut yang gemuk mesti digemukkan lagi. Itu pegangan mereka, agama kambing-kambing ini.

Pada suatu hari, diadakanlah suatu mesyuarat dan dilantiklah seekor kambing menjadi ketua kambing-kambing ini. Perut si kambing inilah yang tergemuk hinggakan kakinya tidak mencecah tanah akibat besarnya perut yang ada. Tidak kurang juga janggutnya, panjang dan lebat hinggakan menutup perutnya yang besar. Mungkin kambing-kambing lain tidak tahu si kambing ini perutnya terlalu besar dan kakinya “singkat” kerana tersorok dek janggut yang amat lebat ini. Maka begitu angkuhlah si kambing ini dengan janggutnya. Janggutnya tidak boleh disentuh, pantang sekali dan sekiranya ingkar maka tulahlah yang menimpa…itulah yang dikatakan si kambing ini (entah benar atau tidak terpulang kepada pembaca untuk menilai, tapi bagi saya ialah helah untuk menutup aib si kambing ini-penulis).

Dari jauh serigala-serigala melihat dan tersenyum. Bagi serigala-serigala ini, tidak ada yang perlu disegerakan, biarkan kambing-kambing itu membesar. Lagi besar lagi bagus. Malahan ada yang menjadi teman rapat kepada kambing-kambing. Kawan rapat ini pula diangkat menjadi tok guru yang amat hebat. Tok guru ini mengajar kambing-kambing ini memilih rumput yang paling bagus. Kalau boleh pilih yang paling segar dan hijau, itulah pesan tok guru. Halal dan haram itu perkara lapuk dan tidak menggemukkan perut, tambah tok guru itu lagi. Maka kambing-kambing bersetujulah, apatah lagi inilah agama mereka, perut yang gemuk mesti digemukkan lagi.

Sedang kambing-kambing ini terbaring lena sambil mengunyah rumput hijau dan menonggak air sungai yang segar, tiba-tiba segerombolan serigala menyerang. Bertempiaran larilah kambing-kambing ini meskipun bilangan mereka begitu banyak kalau dibandingkan dengan segerombolan serigala ini yang tak lebih dari beberapa ekor sebenarnya. Tidak semua kambing dapat melarikan diri, apatah lagi yang terbaring bongkang yang kakinya di atas. Amatlah susah kambing-kambing ini memusingkan badannya tambahan pula perutnya yang amat besar. Tidak kurang juga berkilo-kilo emas perak yang ditindik di telinga, perut, bibir dan pusat yang menambahkan berat kambing-kambing yang sedia berat. Maka berpekiklah kambing-kambing ini meminta tolong dan belas ihsan dari serigala-serigala. Itulah nasib kambing-kambing ini tidak ubah seperti hidangan yang dihurungi lalat dari segenap sudut.

Tersenyum gembira serigala-serigala terutamanya serigala yang menjadi tok guru kepada kambing-kambing. “Masakan apa yang kita jamu malam ini; kari kambing, kurma kambing atau sate kambing”, kata tok guru serigala ini sambil menunjuk jarinya kepada ketua kambing. “Kita panggang dia, kita golek-golekkan dia di atas api ini”, sahut serigala-serigala beramai-ramai sambil membawa ketua kambing ke arah api yang berasal dari lapisan ketujuh perut bumi. Maka diguntingkanlah janggut ketua kambing, seraya terkejutlah kambing-kambing lain kerana kaki ketua kambing ini teramat pendek apatah lagi bertambah lucu jika dibandingkan perutnya yang amat besar.

Sepotong buluh runcing dibawa ke tengah dan bakar hujungnya. Tatkala buluh itu mula terbakar dan berbara, dijoloklah buluh ini kepada punggung ketua kambing hinggalah ke mulut. Terpekiklah kambing-kambing lain kerana terkejut dengan nasib ketua kambing apatah lagi bangkai ketua kambing mula mengeluarkan lemak-lemak yang amat dahsyat baunya. Lemak-lemak ini menitis satu persatu ke atas api yang membakarnya dan bertambah maraklah api tersebut. Binggung kambing-kambing lain melihatnya keadaan ini, tapi kambing-kambing mula sedar bahawa ketua kambinglah kuat melantak rumput hijau tidak kira halal dan haram dan inilah balasan di atas perbuatannya. Sedarlah kambing-kambing lain, agama pegangan mereka selama ini adalah salah dan membunuh mereka.

“Hidup kita bukanlah hanya makan dan minum……”, kata kambing-kambing dangan nada yang menyesal tapi apakan daya nasi sudah menjadi bubur. Disembelihlah seekor demi seekor kambing dan dibuatlah kenduri besar dengan hidangan kari kambing, kurma kambing dan sate kambing. “Kitalah sebaik binatang”, kata serigala yang menjadi tok guru kambing sambil meratah daging ketua kambing. Malangnya dia tidak sedar binatang tetap binatang, tidak akan ia berganjak darjat dan martabatnya daripada binatang.....

Sources: petunjuksepanjangjalan

Pengajaran yang boleh di ambil...

Diaplikasikan pada hidup kita zaman sekarang ini...janganlah asyik dan lalai dengan buaian-buaian jerat yang dicipta dan direka khas oleh orang yahudi (serigala) terhadap umat Islam. Ingat peranan kita sebagai rijal-rijal kerana semangat muda yang membara dalam diri rijal-rijal muslim yang berdiri tegak membela Islam sahaja yang mampu menggegar dunia ini...

Ingatlah!!! Sejarah telah pun membuktikannya....